คอร์สเรียนทำกุญแจ สำหรับมือใหม่ที่ต้องการเปิดร้าน

คอร์สเรียนสำหรับมือใหม่ที่อยากทำกุญแจ 

รายละเอียดคอร์สต่างๆ  มี

แพ็คเกจ Size S 

อุปกรณ์ที่ได้รับ

 • เครื่องตัดกุญแจ 283A 1 ตัว มูลค่า 15,000 บาท
 • ลูกกุญแจมูลค่า 10,000 บาท
 • กุญแจโชว์สีเหลือง 1 ตัว
 • คีมตัดกุญแจ 1 ตัว มูลค่า 1500 บาท

แพ็คเกจ Size M : Q11 

อุปกรณ์ที่ได้รับ

 • เครื่องตัดกุญแจ Q11 1 ตัว มูลค่า 35,000 บาท (สินค้าหมด)
 • ลูกกุญแจมูลค่า 10,000 บาท
 • กุญแจโชว์สีเหลือง 1 ตัว
 • คีมตัดกุญแจ 1 ตัว มูลค่า 1500 บาท

แพ็คเกจ Size M : เครื่อง 100F

อุปกรณ์ที่ได้รับ

 • เครื่องตัดกุญแจ 100F 1 ตัว มูลค่า 32,000 บาท
 • ลูกกุญแจมูลค่า 10,000 บาท
 • กุญแจโชว์สีเหลือง 1 ตัว
 • คีมตัดกุญแจ 1 ตัว มูลค่า 1500 บาท

เเพ็คเกจ Size L : เครื่อง 100F + เครื่อง Q31 

 • อุปกรณ์ที่ได้รับ
 • เครื่องตัดกุญแจ 100F 1 ตั ว มูลค่า 30,000 บาท
 • เครื่องตัดกุญแจ Q31 1 ตัว มูลค่า 27,000 บาท
 • ลูกกุญแจมูลค่า 20,000 บาท
 • กุญแจโชว์สีเหลือง 2 ตัว
 • คีมตัดกุญแจ 1 ตัว มูลค่า 1500 บาท

เเพ็คเกจ Size L : เครื่อง Q11 + เครื่อง Q31

อุปกรณ์ที่ได้รับ

 • เครื่องตัดกุญแจ Q11 1 ตัว มูลค่า 35,000 บาท (สินค้าหมด)
 • เครื่องตัดกุญแจ Q31 1 ตัว มูลค่า 28,000 บาท
 • ลูกกุญแจมูลค่า 15,000 บาท
 • กุญแจโชว์สีเหลือง 2 ตัว
 • คีมตัดกุญแจ 1 ตัว มูลค่า 1500 บาท