ดอกสไลด์

ดอกสไลด์

ใช้กับเครื่องสไลด์ดอกกุญแจ มี 3 ขนาด

  1. 3มิล
  2. 2.5มิล
  3. 2มิล